PARDAVIMO SĄLYGOS


        1. Pardavimo sąlygų galiojimas
1.1. Šios pardavimo sąlygos nustato teises ir pareigas, kylančias tarp internetinės parduotuvės www.frandik.com (toliau – Pirkėjas) kliento ir
OÜ Fran Studio, įmonės kodas 11435267, Narva mnt 8, Jõhvi, 41536 Estija (toliau - OÜ Fran Studio), perkant reklaminius skelbimus (toliau - Reklama).
1.2. Be šių sąlygų, teisinius santykius, kylančius, perkant Reklamą internetinėje parduotuvėje www.frandik.com nustato galiojantys Estijos Respublikos teisės aktai.
1.3. OÜ Fran Studio pasilieka teisę keisti parduodamos reklamos pardavimo sąlygas ir kainą. Nurodyti keitimai matomi tinklalapyje www.frandik.com
1.4. Priimdamas šias sąlygas Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su pardavimo sutarties sąlygomis, sutinka su jomis ir įsipareigoja jų laikytis.

        2. Kainos
2.1. Kadangi Pirkėjas yra bet kokios pasaulio šalies fizinis arba juridinis asmuo, į visas kainas, pateiktas internetinėje parduotuvėje www.frandik.com neįskaičiuotas 20 proc. dydžio mokestis nuo apyvartos.
2.2. ES šalių Pirkėjams, turintiems PVM kodą, 20 proc. dydžio mokestis nuo apyvartos į sąskaitos sumą nepridedamas.
2.3. Fiziniams ir juridiniams asmenims, esantiems ne ES šalyse, 20 proc. dydžio mokestis nuo apyvartos, į sąskaitos sumą nepridedamas.
2.4. ES šalių fiziniams asmenims, 20 proc. mokestis nuo apyvartos į sąskaitos sumą nepridedamas.

        3. Užsakymo įforminimas
3.1. Tinklalapyje www.frandik.com galima skelbti reklamą, kurioje yra rašytinis tekstas, nuotraukos ir paveikslėliai bei garso reklamą.
3.2. Pirkėjas negali pašalinti reklamos. Norėdamas atšaukti reklamos paskelbimą Pirkėjas bet kokiomis ryšio priemonėmis turi informuoti apie teisės turėtojų atsisakymo reklamuoti tinklalapyje www.frandik.com
3.3. Jei Pirkėjas pirmą kartą užsako reklamą, jis turi įvesti savo duomenis ir prisiregistruoti.
3.4. Prieš vykdant užsakymą, išrašoma išankstinio mokėjimo sąskaita, kurią galima apmokėti kreditine kortele VISA, Mastercard, mokėjimu banke SEPA, Web Money ar PayPal.
3.5.  Užsakymo patvirtinimas (išankstinio mokėjimo sąskaita) išsiunčiama Pirkėjo elektroninio pašto adresu. 

        4. Pardavimo sutarties įsigaliojimas
4.1. Spustelėdamas mygtuką „Užsakyti / apmokėti“ Pirkėjas įsipareigoja priimti ir apmokėti užsakymą.
4.2. Pardavimo sutartis įsigalioja, kai išankstinio mokėjimo sąskaitoje nurodyta suma patenka į OÜ Fran Studio atsiskaitomąją sąskaitą. 
4.3. Nesusipratimams išvengti Pirkėjas turi iš anksto įsitikinti, ar teisingai įrašyti kontaktiniai duomenys.
4.4. OÜ Fran Studio turi teisę atsisakyti skelbti reklamą, jei netinkamas paslaugų ir prekių reklamos tekstas arba tekste nurodyta teroristinio pobūdžio informacija bei bet kuri neteisėta veikla.

        5. Atsakomybė ir pretenzijų pateikimo tvarka
5.1. OÜ Fran Studio ir Pirkėjas atsako už nuostolius, kuriuos patyrė kita šalis dėl šių sąlygų pažeidimo Estijos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka ir dydžiu.
5.2. OÜ Fran Studio neatsako už Pirkėjo reklamos tekste pateiktą neteisingą informaciją.
5.3. OÜ Fran Studio užtikrina, kad laikysis reklaminio skelbimo galiojimo terminų, atitinkančių paslaugos apmokėjimo sąskaitoje nurodytam terminui.

        6. Ginčų sprendimas.
6.1. Iškilusiems klausimams ar pretenzijoms išspręsti Pirkėjas gali susisiekti su Internetine parduotuve, išsiųsdamas elektroninį laišką adresu info@franstudio.com arba paskambindamas telefonu: +372 56696572.
6.2. OÜ Fran Studio atsakys į pretenziją raštu per 15 dienų nuo pretenzijos iš Pirkėjo gavimo momento. Jei OÜ Fran Studio neturi galimybės atsakyti į Pirkėjo pretenziją per 15 dienų, Pirkėjui bus pranešta apie tai raštu, nurodant vėlavimo priežastį ir datą, kurią jis gaus atsakymą.
6.3. Neteisminiai ginčai, kylantys tarp OÜ Fran Studio ir Pirkėjo internete, nagrinėjami pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo ir Europos Sąjungos vartotojų ginčų sprendimo platforma.

        7. Nenugalimos jėgos aplinkybės
7.1. OÜ Fran Studio neatsako už patirtus nuostolius, jei nuostolius ar vėlavimą sąlygoja aplinkybės, kurių OÜ Fran Studio negalėjo numatyti arba išvengti.

        8. Asmens duomenų apsauga ir saugumas
8.1. Pirkėjas pateikia įmonei OÜ Fran Studio asmens duomenis užsakymui dėl reklamos paskelbimo tinklalapyje www.frandik.com vykdyti laisva valia.
8.2. Visi Pirkėjo asmens duomenys, paskelbti tinklalapyje www.frandik.com laikomi konfidencialia informacija, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.

Šios sąlygos įsigalioja nuo 2021-01-15.