AZ ELADÁS FELTÉTELEI


        1. Az értékesítési feltételek érvényessége
1.1 Jelen értékesítési feltételek szabályozzák a www.frandik.com online áruház vásárlójának (a továbbiakban: „Vásárló”), valamint az OÜ Fran Studio (nyilvántartási kód:11435267) Narva mnt 8, Jõhvi, 41536 Észtország (a továbbiakban: „OÜ Fran Studio”) jogait és kötelezettségeit a hirdetések vásárlása során (a továbbiakban: „Hirdetés”).
1.2 Jelen feltételek mellett a www.frandik.com online áruházban a Hirdetések megvásárlásából eredő jogviszonyt az Észt Köztársaságban hatályos jogszabályok szabályozzák.
1.3. Az OÜ Fran Studio minden jogot fenntart arra vonatkozóan, hogy megváltoztassa az eladott Hirdetések értékesítési feltételeit. Az ilyen változások a honlapon kerülnek közzétételre www.frandik.com
1.4. A jelen feltételekbe való beleegyezésével a Vásárló megerősíti, hogy elolvasta az adásvételi szerződés feltételeit, egyetért velük és vállalja, hogy betartja azokat.

        2. Árak
2.1. Mivel a Vásárló a világ bármely országából lehet természetes vagy jogi személy, a www.frandik.com online áruházban feltüntetett árak nem tartalmazzák az 20% -os áfát.
2.2. A 20% áfa nem kerül elszámolásra a számla összegében azon Vásárlók esetében, akik jogi személyek és az Európai Unió országaiban áfakötelesek.
2.3. A 20% áfa nem kerül elszámolásra a számla összegében azon Vásárlók esetében, akik az Európai Unió országain kívüli természetes vagy jogi személyek.
2.4. A 20% áfa elszámolásra kerül a számla összegében azon Vásárlók esetében, akik az Európai Unió országaiban természetes személyek.

        3. Megrendelések leadása
3.1. Az írott szöveget, fényképeket, képeket, illetve a hangot tartalmazó Hirdetések felkerülhetnek www.frandik.com weboldalra.
3.2. A Vásárló nem távolíthatja el a Hirdetést saját maga. A Vásárló bármilyen kommunikációs eszközzel értesítheti a www.frandik.com weboldal szerzői jogainak tulajdonosait arról, hogy megszüntessék meg a Hirdetés közzétételét.
3.3. A Vásárlónak meg kell adnia az adatait és regisztrálnia kell magát, amikor először megrendel egy Hirdetést.
3.4. A megrendelés teljesítése előtt a számla már kiállításra kerül, amelyet VISA, Mastercard, SEPA banki fizetés, Web Money vagy PayPal útján lehet rendezni.
3.5.  A megrendelés visszaigazolását (előleg számla) elküldjük a Vásárló e-mail címére. 

        4. Az adásvételi szerződés hatálybalépése
4.1. A „Megrendelés/fizetés” gombra kattintva a Vásárló vállalja, hogy elfogadja a megrendelést és kifizeti azt.
4.2. Az adásvételi szerződés onnantól lép hatályba, hogy a számlán feltüntetett előleg összege beérkezik az OÜ Fran Studio bankszámlájára. 
4.3. A félreértések elkerülése érdekében a Vásárlónak először meg kell bizonyosodnia arról, hogy a megadott elérhetőségek helyesek.
4.4. Az OÜ Fran Studio jogosult visszautasítani a Hirdetések közzétételét
olyan esetekben, amikor a szolgáltatásokra és árukra vonatkozó reklám szövege nem megfelelő, terrorista fenyegetéseket vagy egyéb illegális tevékenységekre való utalásokat tartalmaz.

        5. Felelősség és követelések
5.1. Az OÜ Fran Studio, illetve a Vásárló az Észt Köztársaság jogszabályai által meghatározott módon és mértékben felel a másik félnek azon károkért, amelyeket a jelen Szerződési Feltételek megsértéséből adódóan okozott.
5.2. Az OÜ Fran Studio nem vállal felelősséget a Vásárló hirdetésének szövegében szereplő helytelen információkért.
5.3. Az OÜ Fran Studio biztosítja azt, hogy a Hirdetés érvényességi feltételeit betartja a szolgáltatás számláján feltüntetett időszaknak megfelelően.

        6. Vita rendezése
6.1. Kérdések vagy panaszok esetén a Vásárló felveheti a kapcsolatot az online áruházzal e-mailben az info@franstudio.com címen, vagy a +372 56696572 telefonszámon.
6.2. Az OÜ Fran Studio a Vásárló panaszának kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban válaszol arra. Ha az OÜ Fran Studio 15 napon belül nem tud válaszolni a vevő panaszára, akkor erről írásban értesíti a Vásárlót, megjelölve a késés okát és azt a dátumot, amikor a Vásárló választ fog majd kapni.
6.3. Az OÜ Fran Studio és a Vásárló közötti viták bíróságon kívüli online rendezésére a következők szerint kerül sor: 524/2013 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint az  Európai Unió online vitarendezési platformja.

        7. Vis major
7.1. Az OÜ Fran Studio nem vállal felelősséget az okozott károkért, ha a kárt vagy a késedelmet olyan körülmények okozták, amelyek az OÜ Fran Studio hatáskörén kívül esnek, vagy amelyeket nem lehetett előre megjósolni.

        8. A személyes adatok védelme és biztonsága
8.1. A Vásárló önkéntesen benyújtja személyes adatait az OÜ Fran Studio részére a www.frandik.com weboldalon a Hirdetés közzétételére vonatkozó megrendelés teljesítése céljából.
8.2. A törvény eltérő rendelkezésének a hiányában a Vevő minden, a www.frandik.com weboldalon közzétett személyes adata bizalmas információnak minősül.

Ezek a feltételek 2021. január 15-től érvényesek.