Начална страница

Оборудване и специална техника под наем

Пристанище Бургас - Оборудване и специална техника под наем
Пристанище Бургас
 (10:00-22:00)
@напишете съобщение
Несебър

Отдава под наем вила в Несебър „Пристанище Бургас” ЕАД отдава под наем, чрез търг с тайнно наддаване, недвижими имоти, намиращи се в гр.Несебър, ул.”Мена”№8а. Имотът представлява почивна база (два броя къщи за гости) с общо РЗП 612.49 кв.м. и дворно място от 331 кв.м., частна държавна собственост, ведно с намиращите се в сградите дълготрайни материални активи, собственост на държавното дружество. Наемът е за срок от пет години. Срокът за закупуване на тръжна документация е до 16:30 часа на 24.02.2021 г. Срокът за подаване на заявленията за участие е до 16:30 часа на 25.02.2021 г. Търгът ще се проведе на 26.02.2021 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на ет. 3 в административната сграда на „Пристанище Бургас” ЕАД. Мястото, където се закупува тръжната документация е административната сграда на\" Пристанище Бургас\" ЕАД, етаж 3-ти, стая № 305. Размерът на таксата за получаване на тръжната документация е 50 /петдесет/ лева, без ДДС /невъзстановими/. Размерът на депозита е определен в правилата за провеждане на търга. Време и начин за оглед на обекта – след предварително уточнение, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в рамките на срока, предвиден за подаване на заявленията. За контакти и съдействие: тел. 056/82 23 01 – Величка Бурлакова, организатор звено „Административно стопанско управление”. Повече подробности, може да откриете в сайта на „Пристанище Бургас” ЕАД: https://port-burgas.bg/post/obyava-za-otdavane-pod-naem-na-nedvijimi-imoti-15012021-1588