Начална страница

Недвижим имот под наем

Radost Vlaeva - Недвижим имот под наем
Radost Vlaeva
 (10:00-22:00)
@напишете съобщение
София

Провеждане на търг за отдаване под наем Изпълнителна агенция" Военни клубове и военно-почивно дело" обявява последващ търг с явно наддаване за определяне наемател на имот, представляващ: Обособена част от втория етаж на Централен военен клуб – София, сграда с идентификатор № 68134.100.74.8, с отдаваема площ 1 кв. м., за поставяне на вендинг автомат (кафе-машина), находяща се на адрес: град София, бул. „Цар Освободител“, № 7, имот публична държавна собственост Повече информация може да намерите на страницата на Агенцията на адрес: www.militaryclubs.bg, в меню ИМОТИ, подменю ОБЯВИ-ТЪРГОВЕ ЗА НАЕМ.