в дома

Наем

Radost Vlaeva - Наем
Radost Vlaeva
 (10:00-22:00)
@напишете съобщение
Св. Константин

Обява за търг за отдаване под наем на част от недвижим имот Изпълнителна агенция ”Военни клубове и военно-почивно дело” обявява провеждането на търг за определяне на наемател на недвижим имот, представляващ: Шахматна / Спортна площадка, представляваща шах-поле на територията на хотел „Флагман“, с отдаваема площ 94,62 кв.м., с предназначение - за търговска дейност, за сезонно ползване от 1 юни до 30 септември, находяща се в гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, имот публична държавна собственост, с предназначение - за търговска дейност Търгът ще се проведе на 24.06.2020 г. Повече информация можете да получите на страницата на Агенцията на адрес: www.militaryclubs.bg, меню - ИМОТИ, подменю - ОБЯВИ, ТЪРГОВЕ ЗА НАЕМ.