Начална страница

Монтаж на подове

Елвидом ООД - Монтаж на подове
Елвидом ООД
 (10:00-22:00)
@напишете съобщение
София

Опител ел техник за монтиране на абсорбатор/ аспиратор Монтажът на аспиратор/абсорбатор е сложен технически процес, който изисква професионални знания и умения и точни инструменти. Специалистът по монтаж на аспиратори трябва да умее да прецени правилния модел аспиратор, като се съобрази задължително с обема на помещението, където ще бъде поставен, както и с много други фактори, които са важни за правилната и ефективна рабокта на аспиратора. Първият важен фактор, който оказва най-пряко въздействие върху осигуряването на пречистен от неприятни миризми въздух е капацитетът на аспиратора. Той се формулира като количеството въздух в кубически метри, които аспираторът извежда през въздуховод за един час, при трасе един линеен метър + завой с ъгъл 90 градуса + един линеен метър. Абсорбаторът трябва да може в рамките на 1 час да осъществява 10 пречиствания на въздуха, като капацитетът се избира на база на обема на помещението, съобразен с дължината и диаметъра на тръбният до вентилацияата или комина. Вторият важен фактор е размерът на аспиратора. Стандартните ширини за абсорбаторът са 60, 90 и 120 см. Основно правило е, че повърхността на готварския плот не трябва да бъде по-широка от тази на аспиратора, в противен случай капацитета на аспиратора се разделя на три, т.е ефективността намаля три пъти. Много важно ее и височината на монтаж на аспиратора. Височината на монтаж на аспиратора се измерва от нивото на плота(кухненският плот). Тази пвисочина на монтаж не трябва да е между 50-70 см.