Начална страница

Монтаж на опънати тавани

Елвидом ООД

София
Ремонт на термопомпи, доставка и монтаж на ниски цени Един от основните предмети на дейност на Гаматерм е доставката и монтажът на термопомпи от типа вода-вода, земя-вода или въздух-вода. Нашата фирма внася първокласни уреди с функция за едновременна работа в режим на охлаждане и отопление. Термопомпите по системата „вода-вода” предоставят възможност за извличане на енергия от подпочвени води. Уредите тип „въздух-вода” са по-подходящи за външен монтаж, а избирайки такъв тип термопомпа от Гаматерм ООД, вие ще можете и да подгрявате вода за битовите си нужди.